Ølholm SFO og børnehave

Kontaktperson: Anette Nielsen

Tlf.:30 36 13 33

E-mail: anette.nielsen@hedensted.dk

Har du et barn mellem 2 og 10 år er vi en lille personalegruppe, der er klar til at tage os godt af dit barn. Vi er en USFO hvilket betyder, at vi er en skolefritidsordning, som kan optage børn direkte fra dagplejen i alderen 2,10 år. Altså er vi både børnehave og skolefritidsordning under samme ledelse og tag.

Vi er en del af skolen og tænkes ind i alt fra morgensang til skolefester, motionsugen, trivselsdage osv.

Vi har op til 40 børnehavebørn og 45 skolefritidsordningsbørn. Vi starter dagen kl. 6.15 og spiser morgenmad sammen. Vi stiller havregryn, knækbrød, rugbrød og boller til rådighed. Børn og voksne hygger sig med at spise i ro og fred uden travlhed.

Kl. 8.00 går skolebørnene ind på den anden side af døren og starter skoledagen. Imens de er i skole har børnehavebørnene holdtid i forskellige hold. Vi skifter hold 4 gange om året, så alle kender hinanden. De to af gangene er vi aldersopdelte og arbejder med læreplaner. De andre to kan være drenge/piger – sproghold – på tværs af alder, eller helt andre opdelinger hvor vi mener børnene lærer at være sammen og give dem chancen for at finde nye venner, eller i det mindste vide hvem de andre er. Personalet arbejder også kun sammen ca. 3 mdr. af gangen, så skifter den ene også hold. Baggrunden for denne beslutning er, at vi fagligt gerne vil kunne favne alle børn og lære af hinanden. Vi vil gerne være nysgerrige på hinandens måder at arbejde på og være et stort team, der har børn og faglighed til fælles. Samtidig skaber vi trygheden ved at den ene voksne beholder rutiner og viden i rummet. Den anden går i et andet rum med nogle af de børn der skal rykke dertil.

Kl. 14.00 kommer skolebørnene tilbage og kan vælge at være i egne lokaler, eller blande sig med børnehaven, både ude og inde. Det er rigtig hyggeligt, når de sætter lege i gang for de yngste, søskende kigger ind og siger hej til mindre søskende, eller de yngste giver kram til de store af bare gensynsglæde. Ønsker de at være uden børnehavebørnene, kan de være i et kreativt værksted, et træværksted, en gymnastiksal, en anden legeplads end den børnehaven bruger, i biblioteket eller hvor de ellers kan tage ansvar for at være efter aftale med personalet. Det kreative værksted er der, hvor børnene altid kan komme tilbage til og se om der er noget, de vil være med til eller finde de andre, der heller ikke lige har nogen at være sammen med. Den er altid bemandet. Ca. 16.00 rykker personalet sammen i børnehaven igen, men er de store i gang med noget, kan de sagtens fortsætte efter aftale. Vi lukker kl. 17.00 mandag til torsdag, og fredag kl. 16.00.

Har du fået lyst til at høre mere eller se vores hus, er du altid velkommen til at kontakte Anette Nielsen.