Inklusion

I Ølholm USFO skal børnene føle sig anerkendt for den de er, og alle børn har ret til at være en del af børnefællesskabet, derfor har vi fokus på det enkelte barn i fællesskabet.

I Ølholm USFO samarbejder vi med forældrene omkring inklusion, derfor inddrager vi forældrene i forhold til, hvordan de kan bidrage til, at alle børn bliver en del af børnefællesskabet.

 

Link til vores inklusionsstrategi.