Læringsforståelse

Læring foregår i relation mellem barn-barn og barn-voksen. De voksne er bevidste om det enkelte barns forudsætning for læring. Vi tror på, at børn i høj grad lærer af hinanden, og vi er opmærksomme på, at være gode rollemodeller. Vi ser f.eks. børn, der kan have svært ved at lege i dukkekrogen. Så går vi med i legen for at give gode ideer til legen. Senere ser vi lidt større børn sætte legen i gang og bruge de mindre til børn eller hunde - og efterhånden udvikler de så legen yderligere og rollerne skifter med alder og egen udvikling. Der foregår en del mesterlæring.