Ølholm USFO`s læreplaner

I Ølholm USFO sikrer vi, at alle børn kommer omkring alle læreplanstemaer i deres børnehavetid. For at sikre dette har vi særlig fokus på den sproglige udvikling og de sociale kompetencer, når barnet er ca. 3 år. På motorik og den personlige udvikling, når de er ca. 4 år og på kultur og naturfænomener, når de er ca. 5 år.

 

 

Personlig udvikling

Ølholm USFO`s mål er, at:

 • Barnet udvikler selvtillid og selvværd

 • Barnet udvikler empati

 • Barnet føler sig anerkendt og respekteret

 

 Ølholm USFO opfylder målene ved at:

 • Tage udgangspunkt i barnets udvikling, kompetencer og potentialer

 • Medvirke til barnets trivsel og udvikling

 • Udfordrer børnene via forskellige målrettede aktiviteter

 • Benytte massage og ”fri for mobberi”, et arbejdsredskab fra Mary fonden.

 

Sociale kompetencer

 Ølholm USFO`s mål er at:

 • Skabe gode relationer mellem børnene og til de voksne

 • Børnene lærer af hinanden og af de voksne

 • At alle børn inkluderes i fællesskabet

 • Støtte barnet i at opbygge og bevare venskaber

 • Børnene accepterer forskellighed

 • At alle børn har eller får en ven.

 

Ølholm USFO opfylder målene ved, at:

 • Observere børnenes relationer til hinanden og de voksne

 • Iagttage børnefællesskabet i børnegruppen

 • Vejlede børnene og være gode rollemodeller

 • Børnene deltager i målrettede aktiviteter i mindre grupper

 • Skabe differentierede fællesskaber ved aktiviteter

 • Tale med børnene om, at vi alle er forskellige

 • Bevidst arbejde med at alle får en god ven.

 

Sprog

Ølholm USFO`s mål er at:

 • Børnene lærer at bruge sproget konstruktivt

 • Støtte børnene i deres sproglige udvikling

 • Arbejde bevidst med at udvikle børnenes ordforråd, med begreber og underbegreber

Ølholm USFO opfylder målene ved, at:

 • Synge og lege sanglege

 • Læse højt og tale om det

 • Sætte ord på ting, situationer og følelser

 • Vejlede børnene i at løse konflikter via sproget

 • Benytte relevant sprogmateriale

 

Krop og bevægelse

Ølholm USFO`s mål er, at:

 • Styrke børnenes fin- og grov motoriske udvikling

 • Skabe rammer for bevægelse inde og ude

 • Skabe forståelse for kroppen hos børnene

 • Lære børnene om sundhed og hygiejne

Ølholm USFO opfylder målene ved, at:

 • Skabe motoriske udfordringer for børnene inde og ude

 • Lege sanglege, der skaber kropsbevidsthed

 • Planlagte aktiviteter, der styrker fin- og grov motorikken

 • Tale om kroppen, sund mad og hygiejne

 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Ølholm USFO`s mål er, at:

 • Børnene får kendskab til dansk kultur og traditioner

 • Børnene får kendskab til forskellige musikgenre

 • Børnene har lyst til at udtrykker sig kreativt

 • Børnene får kendskab til bøgernes magi

 • Børnene får kendskab til IT

Ølholm USFO opfylder målene ved, at:

 • Markere traditioner og årets gang f.eks. årstiderne, fastelavn, påske, høst og jul

 • At høre og udøve i musik

 • Besøge teater, museum mm.

 • Børnene stifter bekendtskab med forskellige materialer

 • Afholde bedsteforældredag

 • Læse og tale om bøger

 • Benytte IT

 

Natur og naturfænomener

Ølholm USFO`s mål er at:

 • Følge årstidernes skift

 • Give børnene viden om dyr og planter

 • Dyrke og passe på naturen

 • Gøre børnene i stand til at begribe det de ser og hører

 • Give børnene indblik i liv og død

 

Ølholm USFO opfylder målene ved, at:

 • Være ude dagligt, for at se, høre, føle og tale om vejret

 • Have udeuger, hvor vi er ude hele dagen

 • At tage på tur og lege i naturen

 • Undersøge naturen sammen med børnene

 • Styrke børnenes nysgerrighed på naturen

 • Indhente viden om det vi ser

 • Fortælle børnene om naturen

 • Lære børnene, hvad der er spiseligt i naturen

 • Etablere urtehave

 • Lære at respektere levende væsner

   

Dokumentation

Vores dokumentation er rettet mod forældre, børn, bestyrelse, forvaltning og samarbejdspartnere

Vi benytter følgende metoder: Daglig dialog, fotoskærm, fotos, intranet, praksisfortællinger, børnenes produkter, barnets bog, observationer og handleplaner.

Formidling til Dagtilbud

Der afholdes Pædagogisk tilsyn hvert andet år i Ølholm USFO`s.

Målet med pædagogisk tilsyn er, at sikre at Ølholm USFO opfylder de kvalitetsmål, der stilles fra Dagtilbud i Hedensted Kommune. Dagtilbud - Politik for Hedensted kommune

Ølholm USFO udarbejder materiale, som dokumenterer og dækker de krav der stilles til Pædagogisk Tilsyn.

 

Evaluering

Formålet med at evaluere den pædagogiske læreplan er, at personalet løbende skaber ny viden om det pædagogisk arbejde, og den betydning det har for børnenes trivsel, læring og udvikling.

I Ølholm USFO benytter vi en udvidet SMTTE-model til evaluering.

Når vi arbejder med et fokuspunkt fra læreplanen, skriver vi ideen og meningen med det ind i SMTTE modellen og når vi har arbejdet med emnet i den valgte periode, evaluerer vi fælles på et personalemøde, så alle kan få læring ud af det.