Pædagogiske principper

De pædagogiske principper er den overordnede beskrivelse af Ølholm USFO`s pædagogik og den ramme, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Ølholm USFO`s pædagogiske principper:

  • Ølholm USFO`s kultur giver mulighed for kreativitet, leg og udfoldelse

  • Vi udviser glæde i det pædagogiske arbejde med børnene

  • Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og forudsætninger

  • Vi tager ansvar for børnenes trivsel og udvikling

  • Vi arbejder på, at give børnene troen på at de kan

  • Vi styrker børns selvfølelse og selvværd

  • Vi vægter forskellighed i fællesskabet

  • Vi arbejder med inkluderende og differencerede fællesskaber

  • Vi har en anerkendende tilgang